truyen dai tap, truyen nguoi lon, tieu thuyet tinh yeu, truyen cuoi, truyen ma kinh di, truyen kiem hiep, truyen ngan

Báo chí viết

Prev Next

Cuộc hôn nhân cuối cùng của họa sĩ Thành Chương

(Ngày 28 tháng 01 năm 2007) Một lần Thành Chương rủ mấy anh em chúng tôi đi ăn trưa. Vừa ngồi xuống bàn ăn thì Ngô Hương xuất hiện với bó hồng lớn, cúi sát anh và nói: "Chúc mừng sinh nhật anh". Ngay lập tức, chúng tôi nhận ra...

Thế giới hội họa của họa sĩ Thành Chương

Thành Chương là họa sĩ xuất sắc và nổi tiếng của mỹ thuật Việt Nam. Ngay từ khi 6 tuổi Thành Chương đã cầm bút vẽ, ham vẽ và thể hiện một năng khiếu đặc biệt với vô số các giải thưởng. Có thể nói, vẽ đã trở thành...

Trâu trong nét cọ Thành Chương

(Ngày 23 tháng 1 năm 2009) Bước vào mùa xuân Kỷ Sửu này, họa sĩ Thành Chương đã đi trọn một vòng hoa giáp. 60 năm trong cõi đời, nếm trải biết bao nhiêu nỗi nhân tình, thành công cũng nhiều và thị phi cũng lắm.  

Thành Chương - Ông chủ của VIỆT PHỦ THÀNH CHƯƠNG

(Ngày 2 tháng 2 năm 2010) 1. Phủ rộng hơn 10.000m2, lưng dựa vào núi Sóc, kề bên là hồ Kèo Cà quanh năm nước trong xanh, thịnh về phong thủy. Gần 10 năm kiến tạo, như có phép thiêng, từ một quả đồi hoang vu giờ Phủ đã trở thành...

Những sự thật “nói chẳng ai tin” về họa sĩ tài hoa Thành Chương

(Ngày 3 tháng 3 năm 2010) Có một lần tôi cùng ông lang thang trên phố, bỗng dưng ông đứng dậy nhìn vào một tiệm váy cưới bằng vẻ mặt đăm chiêu mà hài hước nói: “Đời mình 3 lần lấy vợ nhưng chưa bao giờ được mặc com lê, khoác...

Họa sĩ Thành Chương - Ảnh: Nguyễn Việt ThanhHọa sĩ Thành Chương - Ảnh: Nguyễn Việt Thanh

"Ngöôøi ta thöôøng noùi hoäi hoïa laø moät caùch nhaän thöùc theá giôùi. Coù leõ caàn nhaán maïnh theâm raèng ñoù coøn laø moät caùch yeâu theá giôùi. Ngöôøi hoïa só ñöa ra trình baøy tröôùc moïi ngöôøi nhöõng hình aûnh cuûa theá giôùi beân ngoaøi ñöôïc nhìn bôûi con maét beân trong cuûa taâm hoàn mình. Ngöôøi hoïa só taïo ra moät theá giôùi ñeå yeâu meám vaø gìn giöõ."


Tiểu sử

Sinh trưởng trong một gia đình đông anh em, từ nhỏ Thành Chương đã được cha, nhà văn Kim Lân hướng theo nghề vẽ. Thành Chương là họa sĩ xuất sắc và nổi tiếng của mỹ thuật Việt Nam. Ngay từ khi 6 tuổi Thành Chương đã cầm bút vẽ, ham vẽ và thể hiện một năng khiếu đặc biệt với vô số các giải thưởng. Có thể nói, vẽ đã trở thành một lối sống, một lối nhìn, một lối tư duy riêng của ông.

Họa sĩ có cách nhìn thế giới rất riêng biệt, độc đáo, với một tư duy tạo hình hết sức thông minh, linh hoạt. Với Thành Chương, vẽ cũng là một trò chơi. Ông thay đổi bố cục, vẽ ngược vẽ xuôi, tung hứng đủ kiểu như “làm xiếc”. Một sự biến hóa khôn lường, bất ngờ của hình thể và đường nét để tạo nên sự ngộ nghĩnh, hài hước, tươi vui của chủ đề. Chủ đề, nội dung nào ông cũng có thể diễn đạt một cách dễ dàng theo ngôn ngữ hội họa của riêng mình, một thứ ngôn ngữ rất đặc trưng Thành Chương, không lẫn vào đâu.

 Cổ tích (Tranh sơn mài)Cổ tích (Tranh sơn mài)

Dường như ông sớm phát hiện ra rằng nghệ thuật môđéc của phương Tây trong sự giản hóa về ngôn ngữ tạo hình và hướng về tính nguyên thủy ban sơ, lại có gì gần gũi với mĩ cảm dân gian Việt Nam. Với tài năng và cá tính nghệ thuật mạnh mẽ, Thành Chương đã nhanh chóng tiêu hóa những ảnh hưởng để tạo nên cho mình một thứ ngôn ngữ hội họa riêng, rất nhuần nhuyễn, một phong cách riêng mang nhãn hiệu Thành Chương - Việt Nam hiện đại.

Triển lãm tranh của ông đã được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới từ năm 1974.

 
Triển lãm & Giải thưởng

1956   The first work Alluber Cock – gold prize in Painting Competition of International Children – England

1973   The third prize of Hanoi painting Exhibition

1974   Exhibitions of Illustration for Publications in Hanoi

1985   National Painting Exhibition in Hanoi

1987   Hanoi Artist Group Painting Exhibition

1988   Hanoi Artist Painting Exhibition – Hanoi Fine Art Museum

1994   Painting Exhibition in China Asian Art Painting Exhibition – Hongkong
           The second prize for Graphics by the Plastic Artist Association of Vietnam
           Solo Painting Exhibition – Red River Gallery Hanoi

 Painting “LOVE” was chosen to make stamp of 2001 by UNPainting “LOVE” was chosen to make stamp of 2001 by UN

1995   Exhibition of Vietnam Contemporary Art, Royal College of Art – London
           Exhibition “Vietnam Open” – Copenhaghen  Denmark
           Exhibition of Painting, Yokohama – Japan

1996   Painting Exhibition, Seoul – Korea
           Exhibition of Hanoi Paintings – Centre of Introduction and Art Exchange – Hanoi
           Ten Hanoi’s Artists Exhibition – Namson Gallery – Hanoi 

1997   Exhibition “A Moment from Hanoi” – Duc Minh Gallery, HCM city
           Exhibition “The Changing face of Hanoi” – Hongkong
           “Vietnam Selection” Exhibition – Nam Son Gallery, Hanoi
           “Contemporary Art in Hanoi” – Hanoi – Osaka – Japan
           “Aspiration” Exhibition – Daewoo Hotel ,Nam Son Gallery - Hanoi
           “Thanh Chuong’s Painting” – Vietnam Gallery, HCM city
           “Vietnamese Sensibility” – Hien Minh Gallery – HCM city
           “Gold Paintbrush” Faber Foundation, Castel – HCM city
           “Nostalgia” – Sofitel Metropole Hotel , Red River Gallery, Hanoi
           “A New Morning” - The Hanoi Fine Art College

1998   “With Heart, Soul and Mind” –World Art Center, Soho – New York
           “Vision from Hanoi” – HCM city
           “ Vietnamese Sensibility” – Germany
           “Vision from Vietnam” – Prudential’s Collection Exhibition – Hanoi
           “Five Contemporary Vietnamese Painters” – Vinh Loi Art Gallery, HCM city

1999   “Celebration of life” – London, England
           “Internations” – Seoul Korea
           “The color of Vietnam” – New World Hotel,  Vinh Loi Gallery, HCM city
           “The 4th Vietnamese Contemporary Art Exhibition” – Art U Gallery, Osaka - Japan
           The exhibition of Vietnamese Painting – Seoul – Korea
           Two Contemporary Vietnamese Painters Exhibition – Tatkamasu- Kyoto - Japan
           “The Lacquer World of Thanh Chuong” – Namson Gallery – Hanoi
           “Thanh Chuong lacquer painting “ – Art U Gallery –Osaka- Japan

Mother and me (lacquer-1999)Mother and me (lacquer-1999)

2000   Exhibition in Swizerland

2001   PAINTING “LOVE” WAS CHOSEN TO MAKE STAMP OF 2001 BY UN

2002   Exhibition in Jakarta – Indonesia
           Exhibition in  Belgium

2006   Thanh Chuong’s Art – Vietnam Consulate- Sanfrancisco USA
           Vietnam Contemporary Art – Victoriano Palazo – Rome – Italy

2007   “Good morning Vietnam, Good morning Korea” – Samsung Cultural Exchange Centre - Seoul Korea
           “The Art World of Thanh Chuong” – Red Gallery, Dragon Gallery – Dubai - UAE

2008   Lotus International Art exhibition – Jeju – Korea
           “Moving” – Art on Vespa – Piagio and Dep Magazin – Hanoi – HCM city

2009   “ Thanh Chuong Viet Palace “ - Ever biggest installation art work exhibition – Hanoi
           “Thanh Chuong Art” – Thanh Chuong Viet Palace – Soc Son - Hanoi

 

scroll back to top