Single Contact

Ảnh của Liên hệ
Position
Địa chỉ:
Street Address
Suburb
State
Zip Code
Country
Điện thoại:
Telephone
Fax:
Fax
Send an Email
(Tùy chọn)
Thông tin khác:

Information about or by the contact.

Dốc Dây Diều, Đập Kèo Cả, Xã Hiền Ninh, Hà Nội
ĐT: +84 (04) 3991 2970 | DĐ: +84 (0)903 297 669 | Email: vietphuthanhchuong@gmail.com 

Mở cửa tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Lễ. Thứ 2 Nhà hàng Việt Phủ không phục vụ khách lẻ.